Diensten

persoonlijk én afgestemd op uw situatie

Zaken vooraf goed regelen

Nu u ouder wordt, denkt u misschien wel eens na over: ‘Hoe moet dat nu later? Wat als mijn partner overlijdt? Als ik dood ben of als ik zelf de beslissingen niet meer kan maken over mijn financiën, mijn huis of mijn gezondheid?’

Wij begeleiden u bij het gehele proces. We bespreken en registreren samen uw wensen en uw situatie en leggen dit vast in onder andere een levenstestament en testament.

Testament

In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden. U kunt uw persoonlijke voorkeuren vastleggen, zoals u dat wilt.
Ook kunt u vastleggen wie de nalatenschap gaat afwikkelen als u bent overleden, dit noemen we een executeur. Afwikkelen van een nalatenschap is een belangrijke maar ook een tijdrovende taak. Het kost meer tijd dan men in eerste instantie denkt. Ook om eventuele problemen in de familie te voorkomen in de toekomst, is het goed om na te denken wie de nalatenschap voor u gaat regelen.

Levenstestament

In een levenstestament regelt u wie er mag handelen tijdens leven als u het zelf niet meer zou kunnen. Bijvoorbeeld als u dement bent of bij ernstige ziektes. Het is belangrijk om met deze betrouwbare persoon, uw levensexecuteur, uw wensen te bespreken zodat deze worden uitgevoerd op het moment dat u het zelf niet meer kunt.

Zoekt u een vertrouwenspersoon, een levensexecuteur of executeur? Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Vertrouwenspersoon

Levensexecuteur / Gevolmachtigde

Het is mogelijk om ons als vertrouwenspersoon/levensexecuteur te benoemen. Dit wordt geregeld in een levenstestament. Dit kan als u bijvoorbeeld niemand kent die uw belangen kan behartigen. Bij het goed regelen vooraf, wanneer u nog helder van geest bent, maakt u uw wensen kenbaar. Zaken die belangrijk voor u zijn voordat u het zelf niet meer kunt. De vertrouwenspersoon mag namens u handelen op het moment dat u zelf van te voren heeft bepaald.

 

We behartigen uw zakelijke belangen, daarbij kunt u denken aan financiële en juridische zaken. Wij zijn dan uw contactpersoon voor diverse instanties en kunnen bijvoorbeeld uw belastingaangifte verzorgen, betalingen verrichten of het verkopen van de woning.
Daarnaast kunnen wij ook uw medische belangen behartigen. Wij zijn dan uw gesprekspartner voor uw huisarts en bijvoorbeeld het ziekenhuis.
Ook praktische zaken zoals het regelen van de opname in een verpleegtehuis of bijvoorbeeld het meegaan naar een ziekenhuisbezoek behoort tot de mogelijkheden.

Volledig ontzorgen op alle vlakken waardoor u veel rust ervaart.

Zelf de regie in handen houden

Als u zelf niet meer in staat bent om te handelen en u hebt niets geregeld, kan het zijn dat de rechter een bewindvoerder of curator voor u benoemt. Dit kan iemand zijn waarmee u geen persoonlijk relatie heeft, of iemand die u zelf liever niet gekozen zou hebben. Door zelf een levensexecuteur te benoemen voorkomt u deze situatie en houdt u zelf de regie in handen.

Jaarlijks bezoek

Om aanpassingen te doen waar nodig

U heeft alles van te voren goed geregeld, zoals het leven nu is. In de loop van de tijd kunnen omstandigheden wijzigen. Uw leven is misschien anders gelopen. Misschien heeft u geen contact meer met de executeur die u heeft benoemd of is er sprake van een veranderde verstandhouding met uw kinderen en/of hun partners.

Om vervelende situaties te voorkomen is een jaarlijks bezoek fijn. Om te horen hoe het met u gaat en of er nog zaken gewijzigd zijn. Dan weet u zeker dat uw wensen op ieder moment worden uitgevoerd zoals u dat wilt. Ook dat geeft rust.

 

Afwikkelen nalatenschap

Executeur/begeleiding na overlijden

Na een overlijden breekt voor nabestaanden een moeilijke periode aan waarin het verlies moet worden verwerkt. Tegelijkertijd moeten in deze periode ook allerlei financiële en administratieve zaken geregeld worden. Zaken als het opzeggen van abonnementen en verzekeringen, aangifte doen van Inkomsten- en Erfbelasting, het regelen van bankzaken en het ontruimen en eventueel verkopen van een woning. Kortom, er komt veel kijken bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Vooraf kunt u in een testament een persoon benoemen die uw nalatenschap afwikkelt na uw overlijden. Dit is de executeur. De taken van een executeur bepaalt u zelf. Dit kan bijvoorbeeld alleen het verzorgen van de uitvaart zijn tot aan de gehele afwikkeling van de nalatenschap en de verdeling van de erfenis.

Een executeur kan de volgende taken hebben:

  1. Coördineren van de notariële noodzakelijke aktes.
  2. Het opstellen van een boedelbeschrijving; een overzicht van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap, eventuele coördinatie richting de rechtbank.
  3. Het vertegenwoordigen van de nalatenschap richting instanties; denk hierbij aan de belastingdienst, banken, overheidsinstanties en overige organisaties
  4. Zorgdragen voor de finale aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting
  5. Zorgdragen voor het leeghalen en schoon opleveren van de woning
  6. Het afleggen van rekening en verantwoording aan de erfgenamen
  7. Het verdelen van de nalatenschap
levensexecuteur-benoemen-silvia

Rust voor nabestaanden

Na het overlijden van een dierbare breekt voor de nabestaanden een moeilijke tijd aan. Een periode van rouw. Daarnaast vaak ook een emotionele zoektocht. Op zo’n moment is het een zorg minder als een onafhankelijk persoon de zaken voor u regelt. Denk aan administratie, bankzaken, fiscale aangiften en eventuele verkoop en/of ontruiming van de woning.

Het afwikkelen van een nalatenschap is een taak die veel tijd en precisie vergt. Soms komt het voor dat een nalatenschap stil komt te liggen vanwege ruzie rondom de nalatenschap. Dergelijk familieleed kunt u tezamen met veel tijd en hoge kosten, voorkomen door een onafhankelijk persoon te laten optreden als boedelgevolmachtigde.

Tarieven:

 

Uw nalatenschap vooraf regelen €  79,–
Werkzaamheden als levensexecuteur €  79,–
Werkzaamheden als executeur € 109,–
Hulp bij afwikkelen nalatenschap € 109,–
Service-abonnement (per jaar) €   79,–

 

Het eerste oriënterende gesprek bij u aan huis is kosteloos en vrijblijvend.

Daarna zijn de volgende tarieven per uur van toepassing (prijzen zijn exclusief 21% BTW), op basis van een urendeclaratie.