Tegenwoordig hebben de meeste mensen een testament opgemaakt. In het testament kunt u beschrijven wat er moet gebeuren ná uw overlijden.

In een levenstestament beschrijft u, wanneer u nog helder van geest bent, zaken die belangrijk voor u zijn voordat u het zelf niet meer kunt. In het levenstestament benoemt u een vertrouwenspersoon, ook wel de levensexecuteur of gevolmachtigde genaamd. Deze vertrouwenspersoon mag namens u handelen op het moment dat u zelf van te voren heeft bepaald.

De taken van een levensexecuteur hangen volledig af van de bevoegdheden die u haar geeft. Enkele voorbeelden van taken zijn:

  • Administratie geheel of gedeeltelijk voeren
  • Vermogen beheren
  • Regelen van goede zorgvoorzieningen
  • Woning beheren
  • Woning verkopen
  • Contactpersoon voor medische aangelegenheden zijn bij medische volmacht

Als u zelf niet meer in staat bent om te handelen en u hebt niets geregeld, kan het zijn dat de rechter een bewindvoerder of curator voor u benoemt. Dit kan iemand zijn waarmee u geen persoonlijk relatie heeft, of iemand die u liever niet gekozen zou hebben. Door zelf een levensexecuteur te benoemen voorkomt u deze situatie en houdt u zelf de regie in handen.

Voorop staat dat u iemand zoekt die u volledig vertrouwt. Dat kan een partner of een familielid of een ander persoon zijn die dicht bij ut staat. Het is belangrijk dat de gevolmachtigde deskundig is én op de hoogte is van uw wensen. U kunt ook een onafhankelijke professional een volmacht geven. Het is dan raadzaam om ook een toezichthouder aan te wijzen.

Silvia van der Knaap kan optreden als levensexecuteur. Om de continuïteit te waarborgen werken wij intensief samen met mw. Mr. Bjoke Knoop-Bergsma van Erfrechtsmeesters.

Door mijn uitgebreide ervaring en persoonlijke en heldere benadering ben ik uw aanspreekpunt voor het moment dat u het zelf niet meer kunt.