Het is mogelijk om een onafhankelijk executeur te benoemen, maar wat betekent dat precies?

Een executeur is iemand die u benoemt in uw testament. De taken van een executeur bepaalt u zelf. Dit kan bijvoorbeeld alleen het verzorgen van de uitvaart zijn tot aan de gehele afwikkeling van de nalatenschap en de verdeling van de erfenis.

Een executeur kan de volgende taken hebben:

  • Het opstellen van een boedelbeschrijving; dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap
  • Het vertegenwoordigen van de nalatenschap richting instanties; denk hierbij aan de belastingdienst, banken, overheidsinstanties en overige organisaties
  • Zorgdragen voor de finale aangifte inkomstenbelasting en de aangifte erfbelasting
  • Zorgdragen voor het leeghalen en schoon opleveren van de woning i.v.m. huuropzegging of verkoop
  • Het afleggen van rekening en verantwoording aan de erfgenamen tijdens de afwikkeling van de nalatenschap
  • Het verdelen van de nalatenschap en de uitbetaling daarvan
  • Na een overlijden moeten er veel beslissingen worden genomen. Door een onafhankelijk executeur te benoemen, ontzorgt u nabestaanden en geeft u hen de ruimte om te rouwen. Ook bij onenigheid in de familie kan de executeur de nalatenschap coördineren.