97 jaar en nog zelfstandig! “En ik word 100!”

97 jaar en nog zelfstandig! “En ik word 100!”

Meneer Pietersen werd in 2018 ineens een alleenstaande meneer omdat zijn zus, waar hij zijn hele leven mee heeft samengewoond, overleed. Lief en leed hadden zij samen gedeeld. De klassieke rolverdeling was er thuis, de zus deed het huishouden, kookte en deed de...